Privacybeleid – Kring Groningen

Privacybeleid

Algemeen

Kring Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Kring Groningen verzamelt alleen persoonsgegevens die door bezoekers vrijwillig worden verstrekt via de volgende formulieren:

  • Contactformulier: hier wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en vraag.
  • Reactie op een blogartikel: hier wordt gevraagd om uw naam, website (optioneel) en reactie.

Gebruik van persoonsgegevens

Kring Groningen gebruikt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn

Kring Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Kring Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kring Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier.

Vragen

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op .

Kring Groningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.